Bowns TV

Bowns TV

Yn y stiwdio yn creu rhaglen cylchgrawn ar gyfer myfyrwyr ‘Bowns’. Fi oedd y Vision Mixer ar gyfer y cynhyrchiad yma.

In the studio creating a magazine program for students. I was the Vision Mixer on this production.