Radio Drama

Radio Drama

Recordio ein drama radio yn y stiwdio radio.

Recording our radio drama in the studio.

Advertisements

Aml-Gyfryngau | Multimedia

Aml-Gyfryngau | Multimedia

Fy mhroject aml-gyfryngol ar gyfer modiwl yn y brifysgol.

My multimedia project for a module in university.

Bowns TV

Bowns TV

Yn y stiwdio yn creu rhaglen cylchgrawn ar gyfer myfyrwyr ‘Bowns’. Fi oedd y Vision Mixer ar gyfer y cynhyrchiad yma.

In the studio creating a magazine program for students. I was the Vision Mixer on this production.