Promo ABC

Promo ABC

Y criw ddoe yn cyfweld a Llyr Roberts o flaen y golygfa anhygoel yn Nhrefforest
The crew yesterday interviewing Llyr Roberts infront of the amazing backdrop at Treforest

Advertisements

Wyn Innes

Wyn Innes

Daeth Wyn Innes, cyfarwyddwr yn Green Meadow Media, i siarad gyda ni am ei brofiadau yn y diwydiant. Yn pwysleisio ar ei profiadau yn y byd hysbysebu.
Wyn Innes, a director at Green Meadow Media, came into speak to us about his experiences in the industry. Emphasising his experiences in the world of advertising.

Blog Cynhyrchu Radio 7

Ysgrifennu a recordio’r holl linciau sy’n dod â’r pecyn at ei gilydd oedd angen neud nesaf. Gan gynnwys y linc agoriadol. Fe wnes i greu amrywiaeth o opsiynau ac wedyn dewis yr un mwyaf addas ar ôl ei gosod mewn i’r pecyn. Ac hefyd, yr un dull gyda’r linc sy’n cloi.

Blog Cynhyrchu Radio 6

Y cam nesaf yn y pecyn oedd i cyfweld â rhywun. Gwnes i benderfynnu cal balans yn y pwnc felly cyfweld â rhywun mwy difrifol na myfyriwr arall. Felly ffeindies gysylltiad yn Barclays er mwyn rhoi cymorth ariannol. Aeth y cyfweliad a’r golygu’n esmwyth – Hapus!!

Blog Cynhyrchu Radio 5

Un elfen o’r aseiniad yw creu wrap 40 eiliad  allan o gyfweliad sy’n tua 5 munud yn wreiddiol, felly dewisais i cyfweliad Emma Walford oedd ar Youtube. Llwyddes i dorri’r cyfweliad lawr gan ganolbwynto ar ei hanes cyflwyno. I orffen gwnes i ysgrifennu linc mewn i’r wrap fel cyflwyniad.

 

Blog Cynhyrchu Radio 4

Mae’r Voxpops a’r cerddoriaeth yn cyd-fynd yn dda, mae’n teimlo’n ymlaciol. Ar ôl golygu’r holl voxpops at ei gilydd – roeddwn yn cymryd tua 2 munud, ond o ni’n bwriadu iddynt gymrud tua 40 eiliad felly roedd yn rhaid bod yn llym a torri popeth nôl, a cadw 2 gwestiwn ar gyfer y rhan gweledol. 

Blog Cynhyrchu Radio 4

Roeddwn yn teimlo’n fwy angerddol tuag at y pwnc yma, felly nes i ddechrau gweithio’n syth ar brain stormio’r syniad. Nes i gwestiynnu trawsdoriad o bobl ar gyfer y Voxpops – cwestiynnau ysgafn gyda atebion hwylus. Dewisais gan o Audio Networks heb geiriau a teimlad funky.